ಸಕಲೇಶಪುರ : ಕಲ್ಲು ತೋಟ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆನೆಗಳ ಧಾಂದಲೇ ದೃಶ್ಯ. ಸಮಯ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

By tv46malenadu

ನೇರ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ನಿಖರವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed